Pribatutasun-politika

SARRERA

Arquimaña Materiales y Arquitectura SL (Arquimaña) enpresan, Interneteko erabiltzaileen beharrekin sentsibilizatuta eta konfiantza ematen diguten informazio pertsonalaren pribatutasun zorrotzak duen garrantziaz jabetuta, pribatutasun-adierazpen hau sartu dugu, bisitariengandik eta erabiltzaileengandik lortzen dituen datu pertsonalen tratamenduan dagoen politikaz jabetu zaitezen.

Erabiltzaile zaren aldetik, baldintza horiek onartzen dituzu webgunean irakurri, bistaratu edo nabigatze hutsagatik. Onartzen ez badituzu, gunetik alde egin behar duzu, hura eta haren edukia erabili gabe, eta lotutako orrialdeetara sartu gabe.

Zilegitasun, leialtasun eta gardentasun printzipioei jarraituz, zure esku jartzen dugu Pribatutasun Politika hau.

DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Gunearen titularra eta datuen tratamenduaren arduraduna Arquimaña Materiales y Arquitectura S.L. da (aurrerantzean, Arquimaña) (IFK: B75032094). Harremanetan jartzeko, honako helbide elektroniko hauek erabil ditzakezu: info@arqma.es helbide elektronikoa, bat-bateko mezularitzako +34 943574253 telefonoa, edo Jose Maria Soroarako posta-helbidea (19, 20013 Donostia, Gipuzkoa).

DATUEN TRATAMENDUAREN HELBURUA

Gure webgunean atal berezi bat dago, gure produktu eta/edo zerbitzuei, ordutegiei, tarifei eta abarri buruzko informazioa jasotzeko zure datuak idazteko. Guk ziurtatzen dizugu ematen diguzun informazioa erabat konfidentziala izango dela.

Arquimañan, interesdunaren kategoriaren arabera, ematen diguzun informazioa helburu hauekin tratatzen dugu:

INTERESDUNAK TRATAMENDUAREN HELBURUAK

Izan daitezkeenak: harreman komertzial eta/edo profesional potentziala kudeatzea, eskatutako informazio-bidalketa kudeatzea eta/edo planteatutako kontsultei erantzutea, gure zerbitzuen eta/edo zure intereseko produktuen eskaintzak ematea.

Bezeroak Harreman komertziala eta/edo profesionala kudeatzea, gure zerbitzuen eta/edo zure intereseko produktuen eskaintzak ematea.

Hornitzaileak. Harreman komertziala eta/edo profesionala kudeatzea.

Hautagaiak Langileak hautatzeko prozesua kudeatzea.

Komunikazio komertzialak Gure jarduerei, zerbitzuei eta albiste garrantzitsuei buruzko informazio interesgarria ematea edozein bitartekoren bidez.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

INTERESDUNAK KONTSERBATZEKO EPEA

BEZERO POTENTZIALAK /

HORNITZAILEAK

Zure datuak behar den gutxieneko denboran gordeko dira eskainitako zerbitzua behar bezala emateko, bai eta zerbitzu horretatik eta beste edozein lege-eskakizunetatik erator daitezkeen erantzukizunei erantzuteko ere.

Oro har, kontsulta bat bada, zure datuak gordeko dira informazio-eskaera ebatzi arte.

BEZEROAK / HORNITZAILEAK

Zure datuak behar den gutxieneko denboran gordeko dira eskainitako zerbitzua behar bezala emateko, bai eta zerbitzu horretatik eta beste edozein lege-eskakizunetatik erator daitezkeen erantzukizunei erantzuteko ere. Ildo horretan, aplikatzekoa den kontratu- eta zerga-araudia hartuko da kontuan.

Hautagaiak. Datu horiek aktibo egongo dira hautagaien datu-basean, urtebetez.

Komunikazio komertzialak, sinatuta ez egoteko borondatea adierazi arte.

DATUEN TRATAMENDUA LEGITIMATZEA

Zure datuak erabiltzen dira formularioaren bidez ematen dizkiguzun datuak erabiltzeko baimena ematen diguzulako, aurreko puntuan adierazitako erabilera espezifiko baterako. Zure datuak eskatzen zaizkizun erabilera zehatzetarako baino ez dira beharrezkoak; ematen ez badizkiguzu, zerbitzu horiek ez dira posible.

LEGEZKO OINARRIKO INTERESDUNAK

BEZERO POTENTZIALAK

DBEOren 6.1.b art.: interesdunak eskatuta, kontratu aurreko neurriak aplikatzea (aurrekontuak, enkargu-orriak, zerbitzu-eskaintzak …).

DBEOren 6.1.f artikulua: gizarteak bere eskaerei erantzuteko duen interes legitimoa (eskatutako informazioa bidaltzea, egindako kontsultei erantzutea …).

DBEOren 6.1.a art.: interesdunaren beraren baimena (gure zerbitzu eta/edo produktuen eskaintzak ematea).

Art. bezeroak 6.1.b DBEO: interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzea.

Art. hornitzaileak 6.1.b DBEO: interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzea.

Hautagaiak, DBEO, 6.1.a art.: interesdunaren beraren baimena.

MERKATARITZA-KOMUNIKAZIOAK

1. Bitarteko elektronikoak:

Informazioaren gizarteko zerbitzuei buruzko araudia (ISZL 21):

  • Aldez aurreko kontratu-harremana: hasieran kontratatutako produktuarekin zerikusia duten komunikazio komertzialak bidali ahal izango dira.
  • Bezeroak ez direnak (potentzialak): berariaz eskatzen duenean edo berariaz onartu dutenean ordaindu ahal izango da.
    Nolanahi ere, bidalketaren aurka agertu ahal izango da edozein komunikaziotan.

2. Elektronikoak ez diren bitartekoak:

  • Aldez aurreko kontratu-harremana: 6.1.f DBEO: interes legitimoa.

Bezero ez direnak (potentzialak): 6.1.a DBEO: interesdunaren beraren baimena

Eskatzen dizkizugun datuak egokiak, egokiak eta behar-beharrezkoak dira, eta inola ere ez daude behartuta guri jakinaraztera, baina ez jakinarazteak zerbitzuaren helburuari edo zerbitzua emateko ezintasunari eragin diezaioke.

DATUEN TRANSFERENTZIAK ETA LAGAPENAK

Konpromiso irmoa dugu Arquimañari ematen dizkiozun datuak ez zaizkiola hirugarrenei salduko, ez eta lagako ere, interesdunaren aldez aurreko baimenik gabe, inolako kontzeptu edo inguruabarren pean, berariazko baimenik edo legezko betebeharrik gabe.

Arquimañak ez dizkio bere datuak hirugarren bati ere jakinaraziko, berariaz horren berri ematen ez badizu.

Horrez gain, jakinarazten dizugu datu jakin batzuk, indarrean dagoen araudiaren edo Arquimañarekin duzun kontratu-harremanaren arabera, honako hauei jakinarazi ahal izango zaizkiela:

Bankuak eta finantza-erakundeak, kontratatutako zerbitzuak eta/edo erositako produktuak kobratzeko.

Arquimañako jarduera-sektoreetan eskumena duten administrazio publikoak, indarrean dagoen araudiak hala ezartzen duenean.
Gure webguneak hirugarrenen webguneetarako estekak ditu. Arquimañak ez du bere gain hartzen beste gune horietako pribatutasun-politika eta -praktiken ardura.

INTERESDUNEN ESKUBIDEAK

Interesdunak datuak babesteko eskubide hauen titularrak dira:

  • Interesdunari buruzko datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea
  • Zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea
  • Aurka egiteko eskubidea
  • Tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea
  • Datuak transferitzeko eskubidea

Lortutako datu pertsonalen titularrek datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, idatzizko jakinarazpen bat bidaliz Arquimañako helbide sozialera edo horretarako prestatutako helbide elektronikora, info@arqma.es, bi kasuetan NANaren fotokopia edo beste identifikazio-agiri baliokide bat erantsita.

Ereduak, formularioak eta zure eskubideei buruzko informazio gehiago eskura dezakezu kontrol-agintaritza nazionalaren webgunean (Datuak Babesteko Espainiako Agentzia, aurrerantzean, AEPD, www.agpd.es).

Baimena ken dezaket?

Baimena bere garaian emandako edozein helburu zehatzetarako kentzeko aukera eta eskubidea duzu, baina horrek ez du eraginik izango baimena kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Non erreklamatu dezaket nire datuak behar bezala tratatzen ez direla uste badut?

Interesdunen batek uste badu bere datuak ez dituela Arquimañak behar bezala tratatzen, erreklamazioak info@arqma.es helbidera edo datuak babesteko dagokion agintaritzara bidali ahal izango ditu, eta Datuen Babeserako Euskal Agentzia izango da lurralde nazionalean adierazitakoa, www.agpd.es

ZURE DATU PERTSONALEN SEGURTASUNA ETA EGUNERATZEA

Zure datu pertsonalen segurtasuna zaintze aldera, jakinarazten dizugu Arquimañak neurri tekniko eta antolamenduzko guztiak hartu dituela emandako datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko. Hori guztia haiek aldatzea, galtzea eta/edo baimendu gabeko tratamenduak edo sarbideak saihesteko, araudiak eskatzen duen bezala, erabateko segurtasunik ez badago ere.

Zure datu pertsonalak eguneratuta eduki ahal izateko, garrantzitsua da datu horiek aldatzen diren bakoitzean horren berri ematea.

KONFIDENTZIALTASUNA

Arquimañak jakinarazten dizu zure datuak arretaz eta konfidentzialtasun osoz tratatuko dituztela tratamenduaren edozein fasetan parte hartzen duten langile guztiek.